Problem z wczytaniem statusu
Zwój Zasługi

Po spędzeniu swoją postacią 24h online (czasu realnego), mamy możliwość użycia komendy: „.bonus”, która utworzy w naszym plecaku Zwój Zasługi.

Zwój zasługi można użyć w 2 celach:
1. Zwiększyć dowolną umiejętność o 3%
2. Odblokować naukę dowolnej umiejętności do 115%

Aktywacja zwoju następuje po kliknięciu w klejnot obok nazwy umiejętności (zaznaczony na poniższym obrazku). Koniecznie należy posiadać zwój zasługi w swoim plecaku, w innym przypadku wyskoczy okienko zapominania umiejętności.

Następnie pojawi się okienko, w którym należy potwierdzić czy na pewno chcemy użyć zwój zasługi. Po zatwierdzeniu swojej decyzji klikając „okay” nasza umiejętność odblokuje się do 115%, bądź wzrośnie o 3% Zwój zostanie skonsumowany po użyciu, a odbiór następnego będzie możliwy po upłynięciu kolejnych 24h online.

⦁ Umiejętność odblokowana do 115% będzie widniała w skillcapie w kolorze niebieskim.
⦁ Nie ma możliwości użycia zwoju zasługi aby zwiększyć umiejętność o 3% powyżej 100% po ówczesnym odblokowaniu nauki do 115% Czyli w sytuacji gdy np. mamy 103% oswajania, nie uda nam się użyć zwoju aby zwiększyć umiejętność oswajanie do 106% itd.
⦁ Aby odblokować możliwość nauki umiejętności do 115% należy najpierw posiadać 100% tej umiejętności. Po użyciu zwoju zasługi przy 99,9% umiejętności wyświetli się tabliczka zwiększenia umiejętności o 3%
⦁ Nie ma możliwości użycia zwoju zasługi na poziomie np. 99% aby otrzymać 102% Umiejętność w takim przypadku wzrośnie do 100% a pozostałe 2% zostanie utracone.
⦁ Nie ma ograniczeń w używaniu zwoju zasługi. Można go użyć kilkakrotnie dla jednej umiejętności, np. +3%, +3%, +3%, a po osiągnięciu 100% użyć go po raz kolejny aby odblokować umiejętność do 115%
⦁ Nie można używać cudzych zwojów zasługi.

Uwaga: zwój zasługi nie jest pobłogosławiony. Oznacza to, iż po śmierci zostanie on w zwłokach, przez co może zostać zgrabiony przez innego gracza, bądź NPC.