Problem z wczytaniem statusu
Żebranie

Za pomocą tej umiejętności do sakiewki Żebraka może wpaść nieco złocisza od Kupców i innych graczy. Vendorzy poratować nas monetą mogą jedynie raz na jakiś czas i nie będą to wygórowane kwoty. W przypadku tych drugich po udanej próbie ilość wyżebranych groszy zależy już od ich dobroduszności.

Na udaną próbę wyżebrania wpływa poziom umiejętności oraz Karma. W przypadku gdy ta druga jest negatywna, szanse Żebraka maleją, traci on jej także nieco gdy uda się mu wyłudzić złoto (tylko do poziomu zerowego). Zdolności tej uczymy się sami od podstaw.