Problem z wczytaniem statusu
Walka Pięściami

Umiejętność ta pozwala na walkę wręcz przy pomocy naszych pięści. Na zadawane przez nas obrażenia wpływają: ruda z jakiej są wykute rękawice na naszych dłoniach i ich jakość, poziom umiejętności Anatomii i Taktyki, nasza siła, poziom najedzenia oraz jakość pancerza naszego wroga. Szansa na trafienie uzależniona jest od umiejętności walki i zręczności pięściarza oraz jego ofiary. W przypadku szansy na krytyczne uderzenie duży wpływ ma Taktyka, także nasza jak i wroga.

Od 85% Walki Pięsciami mamy możliwość na specjalnie uderzenie – szansa na nie zależna jest od Anatomii. Dzięki walce wręcz mamy niewielką szanse ogłuszyć wroga na 5 sekund.

Umiejętności uczymy się poprzez walkę. Najbardziej efektywne na nią jest zadawanie jak najszybciej i jak najwięcej obrażeń. Na przyrost zdolności bardzo duży wpływ ma także poziom najedzenia – warto pilnować by był na optymalnym poziomie.

 

RODZAJE RĘKAWIC:

  • – Skórzane rękawice: wymagana siła – 10, wymagane materiały – 3 skóry (może być wyjątkowej jakości),
  • – Utwardzane rękawice: wymagana siła – 20, wymagane materiały – 5 skór, kocioł z olejem (może być wyjątkowej jakości),
  • – Pierścieniowe rękawice: wymagana siła – 25, wymagane materiały – 10 sztab (może być wyjątkowej jakości),
  • – Płytowe rękawice: wymagana siła – 50, wymagane materiały – 12 sztab (może być wyjątkowej jakości),
  • – Kościane rękawice: wymagana siła – 40, wymagane materiały – 6 skór, 2 kości, kocioł z olejem (może być wyjątkowej jakości),
  • – Tekagi: wymagana siła – 40, wymagane materiały – 6 sztab (może być wyjątkowej jakości),
  • – Kościane rękawice z demona: wymagana siła – 40,
  • – Kościane rękawice z balrona: wymagana siła – 45,
  • – Szpony: wymagana siła – 40, wymagane materiały – 4 sztaby (może być wyjątkowej jakości)