UP
od 5 11h 23m 45s
IP: ultima-dm.pl,5001
Online: 0

News

Domy

Udostępniono możliwość przeniesienia domów z poprzedniej mapy. Od dziś dostępna jest komenda .domy, dzięki której możliwe jest skorzystanie z nowej funkcji znaku domu – Przeprowadzka. Po naciśnięciu tego guzika nasza postać zostanie przeniesiona pod znak danego...

Mapy Skarbów

Poprawiono Mapy Skarbów. Od dziś ponownie można chodzić na ich poszukiwania.

Zmiany 05/13/2020

Zwiększono maksymalną ilość uleczonych punktów many w totemie many.Zwiększono maksymalną ilość uleczonych punktów zdrowia w totemie leczenia.Przedmioty, które nie są magiczne nie pozostaną już w zwłokach padłych potworów.Od dziś korzystając z wody ostatniej wiąże się...

Zmiany 06/05/2020

Wprowadzono klepsydrę czasu instancji, przedmiot ten sprzedawany jest u Zaopatrzeniowca w cenie 400 000 złotników. Pozwala na usunięcie czasu blokady instancji.Naprawiono błąd związany ze spożywaniem liści koki. Od teraz będzie poprawnie odejmować po jednej sztuce,...

Nowa mapa, nowe DMR

Z wielką radością informujemy, że wprowadziliśmy zupełnie nową, autorską mapę DMR, która zadba o zwiększone kontakty między graczami. Nowa mapa to nie jedyna nowość, jaką wprowadzamy w tym czasie. Zajrzyj na http://ultima-dm.pl/nowa-mapa/ aby dowiedzieć się o...

Magazynier

Nastąpiły drobne zmiany w magazynierze. Od teraz nie trzeba za każdym razem upominać się o swoją skrzynię. Wystarczy podać Magazynierowi surowiec, który chcemy zostawić a on odnajdzie Waszą skrzynie i przechowa go dla Was.

Kwietniowe zmiany

Zmniejszono szansę na wydobycie żywiołaka ziemi w trakcie kopania. Od dziś każdy nowo postawiony dom automatycznie dodaje wszystkie postaci z konta jako współwłaścicieli.

Świąteczne zmiany

Zwiększono maksymalną wartość startowej umiejętności przy tworzeniu postaci do 75% Zmniejszono cenę wybudowania domu według własnego projektu. Od dziś cena za jedną kratkę wynosi 200 GP, a nie 300 GP.

Zmiany 1/18/2019

Od dziś można korzystać ze zwojów identyfikacji w celu masowego zidentyfikowania przedmiotów magicznych w pojemniku.Naprawiono błąd związany z naprowadzaniem dusz na najbliższego uzdrowiciela.Wydłużono czas ważności runa powrotu z 1 dnia do 2 dni. Naprawiono błąd w...