Problem z wczytaniem statusu
Kamienie Mocy

Po całym Naszym świecie rozsiane Kamienie, niektóre możemy znaleźć na powierzchni, inne skrywają się w lochach. W każdym ukryty jest skarb. Jednak jego zdobycie nie jest takie proste jakby się mogło wydawać. Po każdym ich użyciu, kiedy udaje nam się zabić strażników i pozyskać skarb, kamień traci swą moc i jest rozładowany. Dlatego też, każdy kto chciałby z nich skorzystać musi posiadać przy sobie diamenty, które zasilają ten magiczny posąg. Kiedy już odnajdziemy kamień z którym chcielibyśmy się zmierzyć, klikamy na niego dwukrotnie. Powinno pojawić się „menu” kamienia. Pierwszą czynnością, którą musimy złożyć jest włożenie doń diamentów jest do tego specjalny przycisk w prawym dolnym rogu.

Po włożeniu diamentów kolejnym naszym zadaniem będzie odnaleźć ścieżkę od lewej do prawej klikając w pusty romb. Ścieżka jest zawsze losowa! Kiedy wybrane przez nas pole nie jest właściwe możemy uruchomić jedną z „pułapek” np. podpalenie ogniem, piorun lub też jakiś potwór (nie towarzyszy to każdemu naszemu złemu wyborowi!). Należy pamiętać, aby przy częstych pomyłkach dokładać diamenty do kamienia, inaczej nie będziemy w stanie wytyczyć prawidłowej ścieżki!
Jeśli uda nam się ułożyć trasę kamień wykorzystuje swoją moc przywołując stwory oraz skrzynie ze skarbem (pojawia się ona obok kamienia). Mamy do niej dostęp dopiero po pokonaniu strażników. Znajduje się tam złoto, zioła, klejnoty i magiczne przedmioty.
Kamienie mocy mają różne poziomy trudności, a jej strażnicy i skarb są odpowiednie do niego. Im ciemniejszy mają kolor tym mocniejszych przeciwników możemy się spodziewać, a tym samym cenniejszego skarbu.
Jeśli kamień mocy został niedawno użyty, jego strażnicy pokonani, a nie minął jeszcze odpowiedni czas aby móc wykorzystać jego właściwości. Zamiast pustej planszy w menu będziemy mieli widoczną ścieżkę jaką przebyli poprzedni jego użytkownicy.

Poziom trudności Kamienia Mocy można rozpoznać po jego kolorze.