Problem z wczytaniem statusu
Kamień dusz

Kamień Dusz to specjalny przedmiot sprzedawany przez zaopatrzeniowca. Jego koszt to 250 000 GP. Kamień Dusz pozwala na zachowanie dowolnej umiejętności, tak, aby zwolnić odpowiednio skillcap na postaci.

Kamienia Dusz można użyć jedynie raz w ciągu 7 dni. Po pierwszym użyciu kamień łączy się ze swoim właścicielem. Przekazanie kamienia dusz innej osobie nie jest możliwe. Kamienie Dusz działają jedynie w domach.