Problem z wczytaniem statusu
Bonus za czas online

Aby uzyskać gratyfikację należy skorzystać z komendy .bonus.

Każda postać na DM:R otrzymuje gratyfikację za spędzony czas online na serwerze. Co 24h online postać otrzymuje Zwój Zasługi.

Zwoje zasługi wykorzystuje się do:

  • Zwiększenia poziomu wybranej umiejętności o 3%
  • Odblokowywania nauki umiejętności do 115%

 

Aby wykorzystać zwój nauki należy posiadać co najmniej jeden plecaku. Następnie, nawigując przez zakładkę ‚skills’ wybrać odpowiednią umiejętność oraz nacisnąć na kryształ znajdujący się najbardziej na prawo od wybranej umiejętności.

Umiejętności, których nauka została odblokowana do poziomu 115% wyświetlane są na niebiesko