Ciąg dalszy zmian w Oswajaniu

Problem z wczytaniem statusu
Ciąg dalszy zmian w Oswajaniu

Od tej pory każdy Tamer posiada „Punkty Kontroli” oswojonych stworzeń.

Punkty naliczane są od umiejętności Oswajanie oraz Wiedza o zwierzętach. Do momentu osiągnięcia 100 punktów umiejętności naliczany jest 1 Punkt Kontroli za każde 20 punktów danej umiejętności. Po osiągnięciu 105 oraz 115 umiejętności postać otrzymuje dodatkowy Punkt Kontroli. Maksymalna ilość Punktów Kontroli to 14.

Jeśli umiejętność zostanie podniesiona do wymaganego progu przez przedmiot magiczny to punkty zostaną naliczone. W tym przypadku należy jednak uważać ponieważ przy śmierci zwierzę może się uwolnić.

Dodatkowo poprawiono informację wyświetlające się w oknie statusu postaci.