Ciąg dalszy zmian w Oswajaniu

Od tej pory każdy Tamer posiada „Punkty Kontroli” oswojonych stworzeń. Punkty naliczane są od umiejętności Oswajanie oraz Wiedza o zwierzętach. Do momentu osiągnięcia 100 punktów umiejętności naliczany jest 1 Punkt Kontroli za każde 20 punktów danej...