Zmiany 07/06/2020

UP
od 5 11h 32m 46s
IP: ultima-dm.pl,5001
Online: 0

Zmiany 07/06/2020

Dodano komendę głosową *naucza*. Aby z niej skorzystać należy w grze wypisać emocję naucza. Dzięki tej nowej komendzie można w prosty sposób nauczyć drugiego gracza swojego fachu. W tym celu, po dodaniu ucznia należy wykonywać czynności w swoim fachu. Uczniowe będący blisko nauczyciela zdobywać będą % umiejętności. Nie wszystkie umiejętności możliwe są do nauczenia w ten sposób.