Nowy Mount

Nasi tamerzy z radością informują iż po wielu latach prób osiodłania Niedźwiedzi Polarnych, udało się je dosiąść. Od tej pory każdy kto posiada oswojonego niedźwiedzia polarnego może go dosiadać.

Zmiana 07.07.2020

Po wskrzeszeniu przez uzdrowiciela potwory nie będą atakowały postaci przez 20 sekund. W tym czasie można przejść w bezpieczniejsze miejsce.

Zmiany 07/06/2020

Dodano komendę głosową *naucza*. Aby z niej skorzystać należy w grze wypisać emocję naucza. Dzięki tej nowej komendzie można w prosty sposób nauczyć drugiego gracza swojego fachu. W tym celu, po dodaniu ucznia należy wykonywać czynności w swoim fachu. Uczniowe będący...