Zmiany specloot 06/30/2020

Problem z wczytaniem statusu