Krawiec

Zaawansowany krawiec może już szyć kościane zbroje. Odpowiednie menu pojawia się po osiągnięciu przez rzemieślnika wymaganego poziomu umiejętności.

Zmiany 05/16/2020

Na nowej mapie ponownie pojawiły się wejścia do dwóch lochów: Wrota PiekiełGadzie Leże Pojawił się także nowy loch: Katakumby Demonologa

Domy

Udostępniono możliwość przeniesienia domów z poprzedniej mapy. Od dziś dostępna jest komenda .domy, dzięki której możliwe jest skorzystanie z nowej funkcji znaku domu – Przeprowadzka. Po naciśnięciu tego guzika nasza postać zostanie przeniesiona pod znak danego...

Zmiany 05/13/2020

Zwiększono maksymalną ilość uleczonych punktów many w totemie many.Zwiększono maksymalną ilość uleczonych punktów zdrowia w totemie leczenia.Przedmioty, które nie są magiczne nie pozostaną już w zwłokach padłych potworów.Od dziś korzystając z wody ostatniej wiąże się...