UP
od 4 6h 22m 15s
IP: ultima-dm.pl,5001
Online: 0

News 05.11.2018
  • Od dziś zamówienia 5. i wyższego stopnia nagradzają osobę je wykonującą także glifem
  • Wprowadzono maksymalną wartość dodatku z tokenów skillcapa z instancji w wysokości 200%
  • Naprawiono błąd powodujący znikanie znaków w domach po przekształceniu je z publicznych na prywatne.
  • W zakładce Informacje w oknie umiejętności dostępne są nowe informacje takie jak: czas blokady instancji, czas trwania bonusu za czas offline, czas trwania bonusu mikstury nauki, ilość punktów instancji
  • Od dziś obrażenia z broni dwuręcznych dostały małego bonusa
  • Zmieniono okres ochronny postaci – od dziś postaci z czasem online krótszym niż 3 godziny objęte są ochroną