Zmiany 27.11.2018

Dodano opcję zrezygnowania z instancji, opcja ta nie likwiduje blokady na instancje na kolejne 12h Od dziś maksymalny dodatkowy skillcap z systemu instancji to 200% Przyspieszono czynność tworzenia strzał oraz bełt Po śmierci przez 180 sekund postać namierzać będzie...

News 05.11.2018

Od dziś zamówienia 5. i wyższego stopnia nagradzają osobę je wykonującą także glifem Wprowadzono maksymalną wartość dodatku z tokenów skillcapa z instancji w wysokości 200% Naprawiono błąd powodujący znikanie znaków w domach po przekształceniu je z publicznych na...

Bagienne Podziemia

Pojawił się nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd zmierza, jednakże zjednał sobie masę stworzeń i razem osiedlili się w Bagiennych Podziemiach. Plotka po Naszych ziemiach idzie nie byle jaka, że kto go pokona może okiełznać i jego ostarda… Do użytku graczy został...

News 11.02.2018

Naprawiono ołtarz druida Do lootu dodano zwój portalu miejskiego Od dziś po wskrzeszeniu u uzdrowiciela postać przez 120 sekund ma szybszą regenerację many oraz hp. Postać także jest odporna na pierwsze 200 dmg przez 120 sekund Wydłużono oczekiwanie na uruchomienie...