Kolejna garść zmian

Problem z wczytaniem statusu
Kolejna garść zmian
  • Dodano opcje zarządzania kontem w .ustawienia
  • Od dziś zmienia się szansa zielarza na odzyskanie szczepek z własnych posadzonych ziół. Szansa, wyliczona w procentach, obliczana jest na zasadzie następującego równania: szansa = (zielarstwo – 100)%
  • Naprawiono błąd, który sprawiał, że mag otrzymywał bonus od inskrypcji nie posiadając tej umiejętności.
  • Zmniejszono koszt założenia konta bankowego z 15 000 GP do 10 000 GP.
  • Dodano magazyniera obok kopalni w Iceport.
  • Ponownie odblokowano korzystanie z podwójnych ostrzy przez magów bitewnych.