Problem z wczytaniem statusu
Zmiany 27.03.2018
  • Dodano nowy typ zwierzaka – śnieżna lama. Śnieżną lamę można oswoić od 66% umiejętności Oswajanie. Śnieżna lama ma pięć razy więcej punktów żywotności od zwykłej lamy
  • Od dziś bankierzy także reagują na zdania ze słowem ‚skrzynia’
  • Poprawiono strefę miasta Nowa Brytania
  • Poprawiono błąd występujący u kupców sprzedających na straganach miejskich